AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CRISTIAN CABALLERO SANTS (ICOMUNICAT), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la pàgina web.
Denominació: CRISTIAN CABALLERO SANTS

Domicili: C/ BARCELONA, 14-02 gener 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) Telèfon: 665.072.118
E-mail: surtdelcau@icomuni.cat
CIF: 47795338G

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a icomunicat i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de icomunicat.

L’accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de icomunicat, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

icomunicat, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària a el contingut d’aquest Avís Legal. icomunicat no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:

Informar-sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.
Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a icomunicat, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas icomunicat, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.
La base legal per al tractament de les dades de contacte obtinguts a través de la present pàgina web amb les finalitats a dalt indicats serà el consentiment exprés prestat pel propi interessat. Així mateix, quan l’usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal de l’tractament serà el compliment d’un contracte de què l’interessat és part.
Les dades personals de contacte facilitades mitjançant la present pàgina web es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. En relació a les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, aquests seran conservats mentre sigui necessari per a arribar a aquesta fi i puguin derivar responsabilitats de la seva tractament.

No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se a el tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys.
Queda prohibit l’accés i ús de l’portal als menors de 13 anys d’edat.
Icomunica’T recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

A l’seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de Icomunica’T a el tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de Icomunica’T apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de WEB LOW COST BCN, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és Icomunica’T amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de WEB LOW COST BCN.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Icomunica’T no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a Icomunica’T la cancel·lació dels mateixos.
En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se a el tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a WEB LOW COST BCN. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per WEB LOW COST BCN, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament a l’fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.