Edició i Creació de Continguts

L’edició i creació de continguts ha d’estar ben estructurada i cal que li donem “mastegada” a Google. A més, cal també que estigui plenament enfocada a l’usuari i que parlem en el llenguatge i amb les expressions amb les que està acostumat. Per aquesta raó t’oferim l’oportunitat de que ens encarreguem del contingut de la teva web i treballem junts per tal de conèixer millor els teus clients. 

Copywriting per a blogs

Creem els teus textos per enamorar els teus clients

Tant si disposes d’una web corporativa, com si tens una botiga online, és bó que tinguis textos enfocats a atraure més visites i que finalment es quedin a la teva web. 

copywriting - textos que enamoren

CopyWriting per anuncis

Redacció de Textos per anuncis

Cal que els teus anuncis impactin i atreguin els possibles clients. Al cap i a la fi potser la primera impressió que tinguin del vostre negoci.